Audyty systemów IT

Przeprowadzany audyt IT, w skład którego wchodzi m.in. audyt infrastruktury, audyt licencji, audyt obowiązujących procedur serwisowych i audyt umów utrzymania oraz wsparcia.. Ma to na celu zebranie informacji na temat systemów informatycznych, ich współdziałania oraz zweryfikowanie uzasadnienia biznesowego i zasadność posiadanych usług utrzymania infrastruktury IT. Zaczynamy od ustalenia z Klientem zakresu oraz harmonogramu przeprowadzanego badania, co ma duży wpływ na czas realizacji oraz efekt całego przedsięwzięcia. Wynikiem audytu są rekomendacje do przeprowadzenia działań usprawniających w ramach badanego obszaru IT zawierane w raporcie poaudytowym.

Obszary, które pomożemy zdiagnozować:

  • Infrastruktura IT – celem audytu jest określenie stanu fizycznego i konfiguracyjnego infrastruktury IT jako całości. Audytowi temu podlegają wszystkie obszary środowiska IT: sieci (LAN, WAN, MAN), serwery, stacje robocze, backup danych, wirtualizacja serwerów, wirtualizacja desktopów (VDI) itd.
  • Aplikacje – w tym obszarze zostają poddane badaniu aplikacje biznesowe, środowiska wirtualne, oprogramowanie systemowe. Sprawdzamy zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami pod kątem bezpieczeństwa informacji (Identity Management), tworzenia kopii zapasowych, zarządzania dostępami oraz prawidłowego wykorzystywania licencji.
  • Procesy – obszar ten obejmuje analizę i optymalizację procesów oraz przygotowanie działu IT do wdrożenia procedur będących wynikiem audytu.
  • Organizacja obszaru IT – celem przeprowadzenia badania w tym obszarze jest przypisanie pracowników do odpowiednich ról i zdefiniowanie zakresów ich obowiązków. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na doświadczenie i kompetencje zespołu IT

Serwkomp Łukasz Matys

ul. Jana Pawła II 153, Łyczanka
32-447 Siepraw

Tel:. 503 77 29 52
Fax: 12 274 61 79

h

Nip: 681-171-76-28
Regon: 120511182

Biuro czynne:

Poniedziałek 16:00 - 21:00
Wtorek 09:00 - 21:00
Środa 16:00 - 21:00
Czwartek 09:00 - 21:00
Piątek 14:00 - 21:00
Sobota 09:00 - 18:00

Numer konta:

57 1140 2004 0000 3302 4782 8370 mBank S.A.

Formularz kontaktowy